För bilden och KlassKampens!! skull….

Karin
Pettersson

Skolkrisen är en klassfråga

Sverige behöver ett nytt system Dagens skola sorterar barn stenhårt efter klass. De barn med föräldrar som inte orkar eller inte kan välja får den tuffaste starten. De ekonomiska resurserna måste styras om.  SVERIGE BEHÖVER ETT NYTT SYSTEM Dagens skola sorterar barn stenhårt efter klass. De barn med föräldrar som inte orkar eller inte kan välja får den tuffaste starten. De ekonomiska resurserna måste styras om.Illustration: Robert Nyberg

”Vår mattelärare ska sluta, vi har ingen tekniklärare och ­ingen idrottslärare. Jag förstår inte hur de som bestämmer här i skolan tänker? Vi kommer gå ut med skitdåliga betyg eftersom vi bara har vikarier”, säger Zeinab Suleiman till Göteborgs-Posten.

Hon går i nian på Sjumilaskolan, som nyligen fått ­förödande kritik av Skolinspektionen. Rapporten är chockerande läsning och beskriver en miljö med lärar­flykt, kränkningar, hot om våld och obefintligt stöd för elever som behöver det bäst.

I Stockholm förs en liknande debatt om gymnasie­skolan Ross Tensta, som gått från kris till katastrof. Efter sten­hård kritik från Skolinspektionen läggs nu skolan ner.

Det finns extrema lägen där sådana lösningar kan behöva tas till.

På 90-talet var Tensta gymnasium välfungerande och populärt. Ska denna ­stora stadsdel nu inte ens ha en gymnasieskola? Vad händer då med ett område som skulle behöva satsningar snarare än verksamheter som försvinner?

Ändå är den verkliga ­frågan inte nedläggning ­eller inte. Utan om hur i hela helvete det har kunnat gå så långt.

Det pratas mycket om flummig pedagogik och ­mesigt curlande föräldrar i skoldebatten. Men det är helt fel fokus.

Den stora krisen – och det stora sveket – i svensk skola handlar om klass.

Tror någon på allvar att Ross Tensta och Sjumilaskolan skulle ha tillåtits att haverera så länge och totalt om föräldrarna till barnen bestått av välintegrerade och engagerade medelklassföräldrar?

Nej, just det.

Det handlar inte heller om att invandrare kommer till Sverige och förstör. Den negativa trenden är mycket längre än flyktingkrisen och stavas friskolereform i kombination med fritt skolval och bristande kontroll av oseriösa utförare – vare sig de är privata eller kommunala.

På sin blogg skriver en av Ross Tenstas förstelärare, Björn Dahlman, att han ­håller med om Skolinspektionens kritik. Men att det grundläggande problemet inte är pedagogiken, utan att det fria skolvalet obönhörligt byggt ett system där ­svaga elever koncentreras till de sämsta skolorna.

I Tensta finns mängder av ungar med bra betyg och goda kunskaper. Men de försvinner därifrån.

Ross Tensta är gymnasiet som inte klarade att konkurrera. Som blev skolan dit barnen kom som inte kunde välja.

Skolresultaten i Sverige går ner för alla grupper, men sämst går det för pojkar från arbetarhem. Deras kunskapsnivå har på senare år sjunkit dramatiskt.

Vem tar fajten för dem när alla jagar medelklassväljare? Eller för Zeinab ­Suleiman i Göteborg, eller för ungarna i Ross Tensta?

Den svenska ­skolan koncentrerar i dag fattiga, nyanlända och barn till föräldrar som bara ­inte orkar till ett antal hårt utsatta miljöer.

I hög grad hänger det ihop med boendesegregation, men att hänvisa till den hjälper inga elever här och nu.

I år ska alla de barn som förra året kom till Sverige in i det svenska skolsystemet. Hittills har de flesta nyanlända elever hamnat på ett litet antal skolor som redan är redan hårt socialt belastade – som Sjumilaskolan. Det är ett ohållbart system och för ett par veckor sedan ­föreslog en utredning en ­lagändring så att även fri­skolor tar sin del av ansvaret. Tekniken är att använda kvoter som kompletterar det fria skolvalet. Det är en ändring som måste göras.

Men mer måste till i ett sjukt system. Förutom att se över skolvalet måste­­ ­skojarföretagen kastas ut och de ekonomiska resurserna styras om. De ­tuffaste skolorna måste ha råd att anställa de bästa ­lärarna.

Dagens skola ­sorterar barn stenhårt efter klass. Just de ungar med ­föräldrar som inte kan eller orkar välja får den tuffaste starten.

Så kan det ­inte få fortsätta.

Annonser

Energispar: Glömska

Glömska – ett sätt för hjärnan att spara energi

Publicerad 29 oktober 2015 kl 17.35

VETENSKAP.Våra hjärnor har inte bara inlärningsmekanismer utan också glömskemekanismer som suddar ut ”onödig” inlärning. En forskargrupp vid Lunds universitet har nu kunnat beskriva en av dessa mekanismer på cellnivå.

Gruppens resultat,som publicerats i den internationella tidskriften PNAS, förklarar ett inlärningsteoretiskt fenomen som hittills varit svårbegripligt.

Utgångspunkten är att en försöksperson eller ett försöksdjur kan lära sig att förknippa en viss ton eller en viss ljussignal med en luftpuff mot ögat. Luftpuffen får människan eller djuret att blinka, och så småningom blinkar hon så fort hon hör tonen eller ser ljussignalen. Det märkliga är dock att om tonen och ljuset sedan presenteras samtidigt, så blir inlärningen inte bättre utan sämre.

– Två stimuli ger alltså sämre resultat än bara en – det verkar ju som en paradox som strider mot sunt förnuft. Men vi tror att orsaken är att hjärnan vill spara på energi, säger hjärnforskaren professor Germund Hesslow i ett pressmeddelande.

Hans medarbetare Anders Rasmussen, som också deltar i den aktuella studien, har tidigare visat att när hjärnan lärt sig en viss association tillräckligt bra, så aktiveras vissa nervceller som stänger av inlärningen.

– Man kan säga att den delen av hjärnan som lärt sig associationen säger till sin ”lärare” att ”nu kan jag det här, håll tyst”. När hjärnan har lärt sig två associationer blir denna avstängningsmekanism mycket starkare. Det är därför resultatet blir en glömska, som dock oftast är tillfällig, förklarar Germund Hesslow.

Att upprätthålla onödiga associationsbanor kostar energi för hjärnan. Det är skälet till att avstängningsmekanismen uppstått, menar forskarna – även om den i det här fallet råkat bli lite för stark.

Lundagruppen har kunnat beskriva nervcellernas arbete med inlärning och glömska i djurförsök, men menar att mekanismerna lär vara desamma i den mänskliga hjärnan. Fynden har därför ett principiellt intresse både för hjärnforskare och psykologer. De skulle också kunna ha ett praktiskt intresse för pedagoger.

– Det bör ju vara viktigt för alla som undervisar att känna till de mekanismer där hjärnan suddar ut sådant den inte anser sig behöva. Man vill ju inte av misstag aktivera dessa mekanismer, säger Germund Hesslow.

SD – flygblad

SD:s påståenden – punkt för punkt
I Sverigedemokraternas flygblad som nu delas ut bland flyktingar i bland annat Grekland blandar man sanningar och lögner hejvilt.
Aftonbladet har granskat SD:s påståenden.
 
Inga pengar:
Det finns förslag från Sverigedemokraterna att halvera ersättningen till asylsökande och förslag från Kristdemokraterna att sänka etableringsersättningen, som man får om man exempelvis utbildar sig.
Men i dagsläget ser ersättningen ut så här:
På flyktingförläggning har man fri mat och dagsersättning på 24 kronor per dag per vuxen, 19 kronor per vuxen i delat hushåll och 12 kronor om dagen för barn till och med 17 år, som halveras från och med tredje barnet.
En familj med två barn får 1860 kronor per månad.
Vid eget boende är ersättningen 71 kronor per vuxen eller 61 kronor per vuxen vid delat hushåll, mellan 37 och 50 kronor per barn, som halveras från och med tredje barnet.
En familj med två barn 4-10 år får 6 240 kronor per månad.
Källa: Migrationsverket
Inga jobb:
Arbetslösheten för utrikes födda sjönk från 15,2 till 14,6 procent under det tredje kvartalet 2015 jämfört med samma period förra året.
Skillnaden mellan inrikes- och utrikesföddas arbetslöshet fortsätter att vara stor. Arbetslösheten hos inrikesfödda ligger på 4,7 procent. Arbetslösheten minskade – i synnerhet bland ungdomar – under andra kvartalet 2015. Det visar säsongrensade och utjämnade data ur Arbetskraftsundersökningarna.
Källa: SCB
Inga hem, tvingas bo i tält:
Migrationsverkets senaste statistik på i vilken typ av boende som de asylsökande bor i visar att 81 312 personer bor på anläggningsboende, 39 334 har eget boende och 21 223 personer har övrigt boende.
Tält är bland det sista som kommer att användas för att husera folk, har regeringen meddelat, och då endast under en kortare tid.
Länsstyrelserna får av regeringen i uppdrag att hitta akuta boenden åt flyktingar. Det kan vara allt i från gymnastiksalar och offentliga byggnader till sådant som lägergårdar, kollon och campingplatser.
Källa: Migrationsverket
Vänliga, generösa:
Enligt World Value Survey är svenskarna unika i sin tolerans och jämställdhet. Bara 4 procent i Sverige säger att de inte kan tänka sig en granne med annan etnicitet jämfört med exempelvis 21 procent i Tyskland.
Källa: World Value Survey
Decennier av massinvandring:
Invandringsöverskottet (antal invandrare minus antal utvandrare) i Sverige ser ut så här:
1980: 9 587
1990: 36 852
2000: 24 568
2014: 75 729
Källa: SCB
Sverige inte säkert:
Det dödliga våldet i Sverige har minskat. Under 1990-talet låg siffran på ungefär 100 fall per år. Den siffran är lägre nu. Enligt Brottsförbyggande rådet är den nere på 87 fall per år.
Under 2014 utsattes 11,3 procent av befolkningen i åldern 16–79 år för någon eller några av de brottstyper som kallas för brott mot enskild person: misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägeri eller trakasserier. Utsattheten för dessa brott har minskat i princip successivt sedan 2006 (då andelen var 12,6 %).
Källa: Brå
Högt antal skjutningar och gängrelaterat våld:
Globalt ligger Sverige mycket lägre än andra länder vad gäller gängrelaterat våld och dödskjutningar, säger Sven Granath, utredare på Brottsförebyggande rådet, Brå.
Jämför man Malmö och Göteborg med Oslo och Helsingfors kan man säga att vi har fler fall av dödligt våld i våra städer. Men det är omöjligt att jämföra statistiken rakt av, säger Granath.
Källa: Brå
Offentliga granatattacker är inte överraskande:
Det finns inga internationella jämförelse som visar att Sverige skulle vara värre än något annat land, enligt Brå.
Näst högst antal anmälda våldtäktsfall i världen:
Omöjligt att slå fast, enligt Brå. Mycket skiljer länderna åt; lagstiftning; hur man registrerar brottsanmälningar; anmälningsbenägenhet för olika typer av brott; förtroende för rättsväsendet etc. Därför är det mindre lämpligt att titta på statistiken över anmälda brott, eftersom det endast är ett mått på hur många ärenden som rättsväsendet hanterar under en period.
Som flykting kommer du att skickas hem:
Asylsökande som får asyl i Sverige skickas inte hem. Antal personer som fått asyl i Sverige under oktober 2015 är 3 910 personer, antalet som fick avslag var 886 personer.
35 642 personer fick permanent uppehållstillstånd i Sverige under 2014. Av 53 000 asylärenden i Sverige under 2014 fick 58 procent uppehållstillstånd i första instans. Detta är en något högre andel jämfört med Sveriges nordiska grannländer: i Danmark fick cirka 55 procent av de asylsökande uppehållstillstånd 2013, i Finland cirka 36 procent år 2014 och i Norge 42 procent år 2014.
Källa: Migrationsverket
Tvångsäktenskap, polygami:
Sverige skärpte lagen mot barnäktenskap och tvångsäktenskap förra året. Polygami är förbjudet i Sverige – men i de fall polygama äktenskap är registrerat i annat land godkänner vissa myndigheter, exempelvis Skatteverket, månggiftet.
Källa: Brottsbalken
Halalslakter:
Det är tillåtet med halalslakt i Sverige så länge djuret bedövas innan avblodning. Det är däremot inte tillåtet med kosherslakt som inte godkänner bedövning.
Källa: Jordbruksverket
Niqab, hijab ska förbjudas:
Sverigedemokraterna har motionerat om ett förbud mot slöja i skolan utan att vinna gehör. Diskrimineringsombudsmannen har slagit fast att det är diskriminering att inte tillåta en hotellstäderska att bära slöja.
Källa: Riksdagen, DO
Undertecknat ”Svenska folket”:
I riksdagsvalet fick SD 12,86 procent av rösterna.

Invandrarungdomar begår Brott

Aftonbladet 9 oktober 2015:

Gatubarnen i Stockholm

Det senaste innehållet rörande Gatubarnen i Stockholm.
 • IDAG 08:03 UTRIKES

  ”Marocko måste ta ansvar för barnen”

  Anders Ygeman (S): De som gör sig skyldiga till brott ska hamna bakom lås och bom

 • IGÅR 07:48 AFTONBLADET MORGON

  ”Jag dör hellre än återvänder i skam”

  TVAftonbladet möter gatubarnen i Marocko.

 • IGÅR 06:00 UTRIKES

  Här lever marockanska barnen i utanförskap

  TVLivet i Europa är en dröm för hundratals marockanska ungdomar

 • 7 OKT BROTTSCENTRALEN

  Bor på gatan – och begår brott

  TVUngdomsjourens chef: ”Viktigt försöka fånga upp dem”

 • 7 OKT INRIKES

  Gatubarnen intresserar inte Marocko

  Brott. Flera hundra marockanska ensamkommande pojkar och unga män lever ett hårt gatuliv i Stockholm och Göteborg efter att ha nekats asyl i Sverige. En marockansk toppdiplomat gör nu klart att det problemet är mindre än ett eventuellt svenskt erkännande av Västsahara. – Det är en sekundär fråga som har fått större uppmärksamhet än vad den förtjänar, säger Amal Belcaid, chargé d’affaires vid…

 • 7 OKT NYHETER

  ”Jag dör hellre än återvänder i skam”

  Aftonbladet möter gatubarnen i Marocko: ”Livet är svårt”

 • 7 OKT KRIM

  En miljon hoppar av skolan i Marocko

  I Marocko finns 80 000 gatubarn. Många har sökt sig till bättre förhållanden i europeiska länder. Sedan 2012 har antalet marockanska gatubarn i Sverige mångdubblats. Oftast är det rykten via sociala medier som styr valet av destination.

 • 7 OKT KRIM

  Bor på gatan – och begår brott

  Polisen i Stockholm slår larm   Anmälningarna ökar lavinartat   Mohamed: Jag gjorde dåliga saker för att överleva

 • 7 OKT OISÍN CANTWELL

  Nej, det är inte Dickens, det är Stockholm i vår tid

  Hundratals gatubarn som misshandlar, stjäl och knarkar. Nej, det är inte Charles Dickens smutsiga London jag pratar om, det är Stockholm i vår tid.

 • 7 OKT UTRIKES

  Här lever marockanska barnen i mellanförskap

  TVHos de hundratals marockanska ungdomarna finns samma längtan: starta ett liv i Europa

 • 17 SEP NYHETER

  Gatubarn bakom många brott

  Gatubarn från fattiga länder misstänks allt oftare för brott i Sverige. Statens Institutionsstyrelse begär 139 miljoner i extra anslag för att klara trycket när allt fler gatubarn tvångsplaceras på slutna ungdomshem.

 • 17 SEP NYHETER

  Gatubarn bakom många brott

  Gatubarn från fattiga länder misstänks allt oftare för brott i Sverige. Statens Institutionsstyrelse begär 139 miljoner i extra anslag för att klara trycket när allt fler gatubarn tvångsplaceras på slutna ungdomshem. Mellan 2012 och 2014 har polisen i Stockholm registrerat 1 839 anmälningar om brott där de misstänkta är ”minderåriga utan permanent hemvist och vårdnadshavare i Sverige”. Antalet…

En miljon hoppar av skolan i Marocko

I Marocko finns 80 000 gatubarn.

Många har sökt sig till bättre förhållanden i europeiska länder.

Sedan 2012 har antalet marockanska gatubarn i Sverige mångdubblats.

Oftast är det rykten via sociala medier som styr valet av destination.

För några år sedan var det några få ensamkommande barn från Marocko som sökte asyl i Sverige. Exempelvis registrerades sammanlagt 14 asylsökande barn därifrån under hela 2010.

Två år senare, 2012, registrerades tio gånger fler asylsökande marockanska barn. Året därpå steg antalet till det dubbla och har fortsatt öka sedan dess.

Omkring fem procent får uppehållstillstånd. De flesta saknar asylskäl och får därmed utvisningsbeslut – som i praktiken inte kan verkställas.

På grund av den nyuppkomna situationen tog Migrationsverket fram en rapport 2013, som beskriver de utsatta barnens situation i hemlandet och skälen till att de flyttar till Europa.

I många fall hamnar barnen i kriminalitet och utanförskap.

I september 2015 bedömde polisen att mellan 200 och 300 marockanska barn levde på gatan i Stockholm.

80 000 gatubarn i Marocko

Enligt Migrationsverket finns cirka 80 000 barn som kan betecknas som gatubarn i Marocko. Siffran kommer från representanter för landets inrikesministerie.

Barnen kommer från socialt utsatta områden och antalet gatubarn ökar i allt större takt i storstäderna.

Som orsak till att barn bor på gatan anges fattigdom, spruckna familjeförhållanden och våld inom familjen.

Våld mot barn är ett växande problem i Marocko.

Skolavhopp är ett annat problem – av tio miljoner barn ska en miljon hoppat av. Skolplikten är till och med 15 år. Barn är straffmyndiga vid tolv års ålder, enligt landets lagar. (I Sverige är barn straffmyndiga vid 15 års ålder).

Emigrerar till Europa

Unicef som studerat barnmigration sedan 2003 uppger att orsaken till fenomenet är främst ekonomiska.

Barn som emigrerar själva kommer ofta från storstäder, där de vuxit upp i familjer med många barn eller levt på gatan. Många är lågutbildade eller analfabeter.

Utresan sker illegalt eller under ordnade former. Det är vanligt att smugglarna inte tar betalt före avresan, utan barnet påförs en skuld, som ska återbetalas när barnet nått destinationen.

Barnen kan vara väldigt unga när de emigrerar, ibland endast 10-12 år.

Spanien, Frankrike och Italien är länder dit marockanska migrationen historiskt gått. Ensamkommande barn har rest till samma länder, men även förflyttat sig till andra länder, så som Holland, Belgien, Danmark, och Sverige.

2011 märkte Belgien en ökning av antalet ensamkommande barn

2012 började antalet öka i Sverige

Antalet barn som lämnar Marocko har minskat under de senare åren. Orsaken är den ekonomiska krisen i Europa samt hårdare gränsbevakning.

 

Varför Sverige?

De flesta ensamkommande marockanska barn kommer in i landet via Öresundsbron.

Valet av landet dit barnen söker sig påverkas mycket av bilder och rykten de får via sociala medier, enligt Migrationsverkets verksamhetsexpert Terje Torvik.

Till exempel, barnen som kommit till Sverige skickar bilder där de visar hur bra de har det, något som sällan stämmer överens med verkligheten.

– Man lägger upp bilder med flashiga kläder, man ger sken av att ha jättebra tillvaro, säger Terje Torvik.

Barn som finns i Sverige nu har både kommit från andra europeiska länder, och direkt från Marocko.

 

Är det bara pojkar som emigrerar till Europa?

I princip, ja. Det finns 60 000 – 80 000 flickor som jobbar inom hushållssektorn i Marocko. De lever också under hårda förhållanden och är en mycket utsatt grupp, då de ofta blir utnyttjade både genom slavarbete, men även av männen.

Flickorna har mindre frihet, de kan inte ta sig ut ur landet.

Under senare åren har det noterats en ökning i antalet unga mödrar med små barn som lever på gatan.

 

Varför kan inte barnen som nekas asyl återvända till Marocko?

Det finns flera problem. Barnen vill oftast inte återvända – de har inget att återvända till, många saknar anknytning till landet, efter många år utomlands. Så de uppvisar inga id-handlingar. Utan dessa kan Marocko säga nej till att ta emot dem.

Det är väldigt få som återvänder, vilket gör det svårt att få en generell bild av hur mottagandet ser ut.

Enligt Unicef har det förekommit polisvåld mot barnen som återvänt från Spanien, samt hårda förhörsmetoder för att få information om familjen.

 

Källa: Migrationsverkets rapport ”Utsatta barn i Marocko”

Marocko Kriminalfall

MEST LÄST IDAG
 • Regeringen öppnar för flyktingar i tältläger

  TV+TEXT Nu ska alla…

 • Fredspriset till Tunisien

  TV+TEXT Nobels fredspris tilldelas en ”nationell…

 • Edvin, 10, fick rekordfisk på första kastet någonsin

  Edvin Wedelin fyllde tio år…

 • Brand i flerfamiljshus – en till sjukhus

  En brand bröt i morse ut i en lägenhetsfastighet utanför…

 • Misstänkta extremister jagas i hela Sverige

  TV+TEXT Polisen i…

Läs mer om Gatubarnen i Stockholm
 • ”Marocko måste ta ansvar för barnen”

  Anders Ygeman (S): De som gör sig skyldiga till brott ska hamna bakom lås och bom

 • ”Jag dör hellre än återvänder i skam”

  TVAftonbladet möter gatubarnen i Marocko.

 • Här lever marockanska barnen i utanförskap

  TVLivet i Europa är en dröm för hundratals marockanska ungdomar

Bor på gatan – och begår brott

Polisen i Stockholm slår larm   Anmälningarna ökar lavinartat   Mohamed: Jag gjorde dåliga saker för att överleva

Hundratals marockanska gatubarn lever i en skuggvärld i Sveriges största städer – och de begår allt fler brott.

Nu slår polisen larm.

Samtidigt är de marockanska pojkarna själva offer som riskerar att utnyttjas av tyngre kriminella.

– Jag gjorde dåliga saker för att överleva, säger Mohamed, som kom ensam till Sverige som 16-åring.

I Björns trädgård på Södermalm i Stockholm hänger de hemlösa barnen.  I Björns trädgård på Södermalm i Stockholm hänger de hemlösa barnen.Foto: PETER WIXTRÖM

Mohamed hörde talas om Sverige första gången i hemstaden Tanger i Marocko.

Här var det lätt att få jobb. Här kunde man tjäna snabba pengar.

– För mig blev Sverige ett drömland, säger han.

Båt till Europa

En dag smög han sig ombord på båten över Medelhavet till Spanien. Han fortsatte norrut genom Europa och kom tillStockholm en vinterdag 2010.

Då var han 16 år gammal.

Som många andra ensamkommande flyktingbarn från Marocko ville Mohamed inte ge sig till känna för myndigheterna.

– Jag var rädd för att de skulle kasta ut mig, säger han.

Sov vid Slussen

Den första tiden i Sverige sov han under en bro vid Slussen i centrala Stockholm tillsammans med andra nordafrikanska barn. På kvällarna drack de alkohol för att lindra kylan.

– Det var så kallt, så kallt. Jag hade ont i hela kroppen, säger Mohamed.

Efter ett år sökte han asyl, men fick avslag. Nu är han 21 år och lever som papperslös i Sverige.

– Jag har inga pengar och inget pass. Ingenting, säger han.

”Skit i media”

Vi träffar honom i Björns trädgård på Södermalm i Stockholm, som är en av flera samlingsplatser för unga marockaner. Killarna runt honom röker och spelar fotboll i höstsolen.

– Vi vill inte prata med er. Det har redan varit så mycket skit om oss i media, säger en kille.

De senaste åren har hundratals marockanska barn kommit till Sverige. Många av dem lever som gatubarn. Enligt Patrick Ungsäter, chef för Gränspolisen i region Stockholm, sover barnen i källarutrymmen, ödehus eller hos bekanta. Risken är stor att de blir utnyttjade eller hamnar i grov kriminalitet.

– Vi har tvåhundra gatubarn i Stockholm som riskerar att fara illa, säger polismästare Patrick Ungsäter.

Tungt belastade

Många begår också brott, enligt en ny underrättelserapport från Stockholmspolisen.

Mellan 2012 och 2014 mer än fördubblades antalet brottsanmälningar från 377 till 817 där de misstänkta är ”minderåriga utan permanent hemvist och vårdnadshavare i Sverige”.

En del av ökningen beror enligt Patrick Ungsäter på att polisen börjat jobba mer aktivt mot gruppen.

Det handlar om stölder och narkotikabrott. Men även om våldsbrott. Fyra marockanska pojkar misstänks för en gruppvåldtäkt av en ung kvinna vid Stadsgårdskajen i Stockholm i början av september.

Diplomatisk tvist

Barn som kommer från Marocko har i de allra flesta fall inte asylskäl för att få stanna i Sverige. Men ofta saknar de både pass och id-kort och sedan några år har inga avvisningar gjorts eftersom Marocko har valt att inte ta emot papperslösa.

Frågan har blivit ett diplomatiskt trätoämne mellan Sverige och Marocko. Barnen är också brickor i ett större utrikespolitiskt spel, där frågan om Sveriges inställning till det ockuperade Västsahara kan spela in.

Misstror myndigheter

Sedan den 1 september följer en socialsekreterare med när polisen söker upp gatubarnen.

– Det är viktigt att vi finns i de här riskmiljöerna för att upptäcka dem som riskerar att etablera sig där det finns mycket dåligheter, droghandel och kriminalitet. Vi försöker motivera barnen att ta det stöd som erbjuds, säger Mikael Jeppson, chef för ungdomsjouren i Stockholms stad.

I de allra svåraste fallen tvångsplaceras barnen på slutna ungdomshem. Misstron mot myndigheter är stor.

– De här barnen har ingen erfarenhet av kvalificerad socialhjälp sedan tidigare och ställer sig ofta frågande inför det, säger Ola Karlsson Rühmkorff, omvärldsanalytiker på Statens institutionsstyrelse.

”Gjorde dåliga saker”

Mohamed säger att han själv stulit och begått brott då han levde på gatan.

– Jag gjorde dåliga saker för att överleva men nu lever jag inte på det viset längre.

Han berättar att han ibland får jobba svart på en restaurang i Stockholmstrakten.

Trots att framtidsutsikterna är mörka väljer han ändå att stanna i Sverige som papperslös.

– Det är mycket fattigt i Marocko. Jag försöker överleva i Sverige och få ett uppehållstillstånd så att jag kan jobba.

 

Fotnot: Aftonbladet har sökt Marockos ambassad i Sverige för en kommentar.

Stockholm Marocko Kriminalfall

Här är tre av fallen

Pojke, 17

Dömd för grov stöld och har enligt kommunen tidigare ägnat sig åt rån, inbrott, väskryckning och telefonstölder. Kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn från Marocko. Har ingen kontakt med sin familj och har aldrig gått i skola.

Har placerats på flera HVB-hem men avviker ständigt till Stockholm där han ofta bor på gatan och begår brott, enligt kommunen.

 

Pojke, 16

Dömd för att ha huggit en ungdom med sax, för att ha slagit sönder en ruta på ett ungdomshem, för att ha tänt eld på möbler, samt misstänkts för stöld, snatteri och våld mot tjänsteman.

Kom enligt socialförvaltningen till Sverige som ensamkommande flyktingbarn från Marocko. Saknar familj i Sverige.

Pojke, 17

Dömd för grov stöld, övergrepp i rättssak och misshandel.

Kom till Sverige från Albanien 2013 och har varit placerad på slutna ungdomshem. Har enligt kommunen figurerat i utkanten av ett flera ungdomsutredningar. Beskrivs som en kille som många ungdomar i samhället där han bott en längre tid är rädda för. Orsaken uppges vara att 17–åringen etablerat ett gäng av 14–16-åringar som genom meddelande­appen Kik tvingar yngre barn att stjäla mobiltelefoner och andra brottsliga handlingar.

DÄRFÖR KOMMER BARNEN hit

80 000 gatubarn i Marocko

Enligt Migrationsverket finns cirka 80 000 barn som kan betecknas som gatubarn i Marocko. Siffran kommer från representanter för landets inrikesministeriet.

Barnen kommer från socialt utsatta områden och antalet gatubarn ökar i allt större takt i storstäderna.

Som orsak till att barn bor på gatan anges fattigdom och spruckna familjeförhållanden och även våld inom familjen.

Våld mot barn är ett växande problem i Marocko.

Emigrerar till Europa

Barn som emigrerar själva har ofta vuxit upp i familjer med många barn eller levt på gatan. Många är lågutbildade eller analfabeter.

Utresan sker illegalt eller under ordnade former. Det är vanligt att smugglarna inte tar betalt innan resan, utan barnet påförs en skuld, som ska betalas när barnet nått destinationen.

Antalet barn som lämnar Marocko har minskat de senaste åren. Orsaken är den ekonomiska krisen samt hårdare gränsbevakning.

Varför Sverige?

De flesta ensamkommande marockanska barn kommer in i landet via Öresundsbron.

Valet av landet dit barnen söker sig påverkas mycket av bilder och rykten de får via sociala medier, enligt Migrationsverkets verksamhetsexpert Terje Torvik.

Till exempel, barnen som kommit till Sverige skickar bilder där de visar hur bra de har det, något som sällan stämmer överens med verkligheten.

MEST LÄST IDAG
 • Regeringen öppnar för flyktingar i tältläger

  TV+TEXT Nu ska alla…

 • Chaufförens hyllade svar till rasistisk passagerare

  När en irriterad passagerare…

 • Fredspriset till Tunisien

  TV+TEXT Nobels fredspris tilldelas en ”nationell…

 • M kräver tillfälliga gränskontroller

  Moderatledaren Anna Kinberg Batra kräver nu att regeringen…

 • Hon har gjort en örn av 700 värmeljus

  Ivana Skagerstam från Sala älskar att pyssla – och skapar…

Läs mer
 • Nej, det är inte Dickens, det är Stockholm i vår tid

  Hundratals gatubarn som misshandlar, stjäl och knarkar.

 • En miljon hoppar av skolan i Marocko

  I Marocko finns 80 000 gatubarn. Många har sökt sig till bättre förhållanden i europeiska länder. Sedan 2012 har antalet marockanska…

Läs mer om Gatubarnen i Stockholm
 • ”Marocko måste ta ansvar för barnen”

  Anders Ygeman (S): De som gör sig skyldiga till brott ska hamna bakom lås och bom

 • ”Jag dör hellre än återvänder i skam”

  TVAftonbladet möter gatubarnen i Marocko.

 • Här lever marockanska barnen i utanförskap

  TVLivet i Europa är en dröm för hundratals marockanska ungdomar

 

Oisín
Cantwell

Nej, det är inte Dickens, det är Stockholm i vår tid

Björns trädgård på Södermalm i Stockholm i oktober 2015.  Björns trädgård på Södermalm i Stockholm i oktober 2015.Foto: Peter Wixtröm

Hundratals gatubarn som misshandlar, stjäl och knarkar.

Nej, det är inte Charles Dickens smutsiga London jag pratar om, det är Stockholm i vår tid.

”Rapport avseende brottsaktiva minderåriga utan permanent hemvist och utan vårdnadshavare i Sverige”.

Så lyder den byråkratiska titeln på en niosidig rapport som har författats av polisens underrättelsesektion iStockholm. Under den färglösa rubriken ryms dock en förfärlig berättelse om en misär som är ovärdig en modern välfärdsstat.

Mellan 500 och 600 kartlagda barn har de senaste åren drivit runt i city och stulit och knarkat: närmare 2 000 brott misstänks de för.

Av de unga som just nu är frihetsberövade är 90 procent gatubarn, enligt polisen. Jag tar det igen: nio av tio.

Det är framförallt pojkar från Nordafrika. Många av dem söker asyl, få anses ha tillräckliga skäl för att få stanna. Men då hemländerna ofta inte vill ta emot dem går de inte att avvisa.

Barnen har vuxit upp i trasiga familjer eller på gatan i Marocko och Algeriet och lämnat miljöer där inget hopp finns.

I undantagsfall förekommer grova våldsbrott. Fyra ensamkommande tonåringar har häktats i Stockholm som misstänkta för att ha våldtagit en ung kvinna och i Göteborg sitter två pojkar inlåsta i väntan på att åtalas för ett rånmord.

Vad gör då samhället? Polisen har börjat arbeta mer aktivt mot denna grupp, vilket är bra. Bra är även att ett projekt med en långsiktig strategi har inletts.

Men det räcker inte. Och allt är inte polisens ansvar. Det är Länsstyrelsen som ska samordna insatserna för ensamkommande flyktingbarn. Uppenbarligen sker inte tillräckligt.

 

Att ge Länsstyrelsen hela skulden vore dock inte heller rättvist. Ett barn som har levt på gatan i många år litar sällan på vuxna. Ofta erbjuds de platser på ett öppet HVB-hem, där de kommer och går som de vill. Följaktligen är de tillbaka på gatan snart.

Kvar återstår tvångsvård på slutna vårdhem. Där ges bättre möjligheter att påverka pojkarna att lägga ner knarket och brotten. För att klara trycket har Statens institutionsstyrelse begärt 139 miljoner i extra anslag.

Vad är det då för miljö denna myndighet ska slussa ut ungdomarna till? Vilka nätverk kan ta sig an dem? Risken för att de snart sitter fast i skiten igen är uppenbar.

Jag har inga svar på hur problemet ska lösas. Men ett intensifierat samarbete mellan berörda myndigheter borde vara en start.

En nation som inte ens är i närheten av att uppfylla barnkonventionens artikel om att alla barn har samma rättigheter och lika värde har ingen anledning att känna stolthet.

Det handlar inte bara om dessa gatubarn. En rapport som Länsstyrelsen i Stockholm släppte för några år sedan visade att minst 166 barn var offer för människohandel mellan åren 2009 och 2011.

Pojkar och flickor som säljs som sexslavar, tvingas stjäla, lär sig tigga eller sätts i arbete de är för små för.

Oliver Twist heter han, pojken som i romanen lärs upp till ficktjuv av en ond man i 1830-talets London.

Det är djupt ovärdigt att Dickens skulle kunna hitta stoff till nya berättelser i Stockholm i dag.

Sverigedemokraternas Valmanifest 2014

Sverigedemokratiskt valmanifest – valet 2014
VI VÄLJER
VÄLFÄRD!
Sverigedemokratiskt valmanifest – valet 2014
Sverigedemokratiskt valmanifest – valet 2014
När vi sverigedemokrater säger att vi väljer välfärd så menar vi det. På riktigt. Vi sträcker gärna ut en hjälpande
hand till nödställda människor runt om i världen. I synnerhet i så svåra och oroliga tider som dessa.
Som
svenska politiker och förvaltare av det svenska folkets skattepengar tvekar vi dock aldrig på att vår främsta
uppgift är att garantera människorna i Sverige goda levnadsförhållanden, trygghet och välfärd.
När andra partier
uppgivet konstaterar att det inte finns några resurser till att säkra jobben och laga hålen i den svenska välfärden,
så gör vi istället enorma satsningar på just dessa områden.
Orsaken till att vi kan göra detta är att vi vågar tänka
i nya banor och vågar göra tuffa, men nödvändiga prioriteringar.
När vi sverigedemokrater säger att vi älskar Sverige så menar vi det. På riktigt. Vi är medvetna om att vi genom
historien har kunnat hämta många värdefulla idéer och kulturella impulser ifrån vår omvärld, inte minst från våra
nordiska och europeiska grannar. Vi är tacksamma över detta och tycker att Sverige skall fortsätta att vara ett
öppet och nyfiket land och en självklar del av den västerländska familjen.
Vi är också medvetna om att Sverige på många sätt är unikt och att vi har en egen särpräglad kultur och historia.
Det är vi väldigt stolta över. Vi älskar den svenska naturen med alla dess skiftningar. Vi känner stolthet över
våra dynamiska storstäder och stortrivs i våra landsbygdsidyller. Vi känner respekt inför vårt lands långa och
spännande historia och inför alla de människoöden som gjort vårt land till vad det är.
Vi är stolta över vår kultur,
våra traditioner och våra vackra kulturmiljöer.
Vi är också stolta över vår demokrati och vår välfärd, över alla fantastiska män och kvinnor från vårt land som
utmärkt sig som framstående uppfinnare och entreprenörer, konstnärer och författare, vetenskapsmän, poeter,
musiker och idrottare. Vi är tacksamma över vår yttrandefrihet, vår jämställdhet och vårt starka djurskydd.
Vi är glada över att Sverige under en lång tid var ett land där man kunde känna sig säker i sitt hem och på gator
och torg, ett land där det fanns arbete till alla och där man kunde leva på sin lön och sin pension. Ett land där
man respekterade de äldre och där vi tillsammans tog hand om våra svaga och sjuka. Ett land med en stark inre
sammanhållning och solidaritet, byggd på en gemensam identitet.
Sverige är fortfarande ett fint och fantastiskt land på många sätt.
Tyvärr upplever vi dock att de styrande
politikerna, genom sin splittringspolitik och sina felaktiga prioriteringar, under de senaste decennierna har gjort
Sverige lite mindre fint och lite mindre fantastiskt för varje år. Detta gör oss sorgsna och oroliga och angelägna
om en förändring. Därför presenterar vi nu vårt manifest för att göra ett fint land ännu bättre. För att vi älskar
Sverige och människorna som bor här. På riktigt.

Sverigedemokratiskt valmanifest – valet 2014
Oskars.indd 4
2014-08-25 14:11:50
Sverigedemokratiskt valmanifest – valet 2014
Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige där alla människor skall kunna känna sig trygga och säkra på
alla platser i landet under alla tider på dygnet. Ett Sverige med en stark inre samhörighet och solidaritet
där medborgarna känner naturlig tillit till varandra och till de rättsvårdande myndigheterna.
Ett Sverige där
brottsoffer får stöd och upprättelse. Ett Sverige där straffen står i rimlig proportion till det begångna brottet och
är i samklang med den folkliga rättsuppfattningen. Ett Sverige präglat av hänsyn och
trygghet.
Som ett första steg mot ett ännu bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få igenom
följande förändringar:
Ett tryggare Sverige
Ett förbättrat stöd till brottsoffer, förbättrat vittnesskydd och ett nytt system för utbetalningar av skadestånd,
där staten garanterar brottsoffren den ersättning de har rätt till, oavsett gärningsmannens vilja eller förmåga
till betalning.
En kraftig straffskärpning för grova och upprepade brott genom bland annat införandet av verkliga
livstidsstraff utan möjlighet till tidsbestämning eller benådning för de farligaste brottslingarna, obligatorisk
utvisning av alla utländska medborgare som begår grövre brott samt ett omedelbart avskaffande av
nuvarande praxis där domstolarna regelmässigt ger återfallsförbrytare mängdrabatter på brott.
Krafttag mot inbrottsvågen genom bland annat skärpta straff för inbrott och hemfridsbrott, utökade
resurser och befogenheter för tullen och polisen och förbättrad samordning mellan och inom ansvariga
myndigheter.
En intensifiering av kampen mot den organiserade brottsligheten genom införandet av en svensk variant
av de amerikanska RICO-lagarna som gör det lättare att döma gärningsmän som deltar i maffialiknande
verksamhet.
Utökade resurser till de brottsbekämpande och rättsvårdande myndigheterna såsom polisen, åklagarämbetet,
tullen och kustbevakningen.
Förbud mot att delta i terrorismträning i främmande stater samt mot att delta i utländska stridande förband
som bryter mot folkrätten och medvetet dödar civila. Personer med dubbla medborgarskap som bryter mot
detta förbud skall kunna få sitt svenska medborgarskap indraget.
Stärkt stöd till landets alla brottsofferjourer som gör ett fantastiskt arbete med att stödja och hjälpa de
medborgare som har fallit offer för brottslingars illgärningar.
Oskars.indd 5
2014-08-25 14:11:50

Sverigedemokratiskt valmanifest – valet 2014
Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige som skall vara världens tryggaste land att åldras i. Ett land där alla
äldre skall ha en värdig och meningsfull tillvaro. Ett land där äldres arbetsinsatser värderas och respekteras. Ett
land där alla äldre ges den vård och den omsorg man har behov av
.
Som ett första steg mot ett ännu bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få igenom
följande förändringar:
Trygghet och värdighet på ålderns höst
Ett slopande av pensionärsskatten och en kraftig höjning av garantipensionerna. De dåliga ekonomiska
villkor som många äldre idag tvingas leva under är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige. Vi vill anslå
betydande medel för att redan under nästa mandatperiod kunna avskaffa skillnaden i beskattning mellan
pension och lön och för att kunna förbättra levnadsvillkoren för de äldre, ofta kvinnor, som idag har lägst
pension.
En reformering av pensionsbromsen i sin nuvarande form genom att fördela den på samtliga pensionsrätter.
Statsfinanserna och pensionssystemets långsiktiga bärighet får inte äventyras, men alla vuxna medborgare
bör solidariskt bära bördan i dåliga tider. Inte bara de äldre.
En kraftig ökning av investeringsstödet till byggandet av nya trygghetsboenden och särskilda boenden för
de äldre som inte längre kan klara sig på egen hand.
En matreform för våra äldre med syftet att ge så många brukare inom äldreomsorgen som möjligt chansen
att varje dag få nylagad, välsmakande och näringsrik mat samt införandet av en lagstiftning som säkerställer
att de äldres mat i likhet med skolbarnens mat skall uppfylla vissa grundkrav gällande näringsinnehåll och
kvalitet.
Ett utökat stöd och förbättrade möjligheter till avlastning för landets anhörigvårdare som vårdar och sköter
om äldre och sjuka i hemmet.
Ett avskaffande av patientavgiften för alla äldre över 85 år och ett förstärkt tandvårdsbidrag för alla
pensionärer. Samhället bör visa uppskattning mot dem som under många decennier har varit med och
byggt upp vårt land och inga äldre skall behöva avstå från tandvård och s
jukvård av ekonomiska skäl.
Ett stimulansbidrag för ökade sociala aktiviteter för de äldre inom äldreomsorgen samt för utvecklingen av
särskilda kategoriboenden för äldre med husdjur.
Oskars.indd 6
2014-08-25 14:11:50

Sverigedemokratiskt valmanifest – valet 2014
Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige som är öppet mot omvärlden samtidigt som vi slår vakt om vår
gemenskap och vår egen unika kultur och identitet. Ett Sverige som genom en klok användning av de begränsade
resurserna hjälper så många nödställda människor i världen som möjligt samtidigt som vi inte glömmer bort
eller förringar behoven i vårt eget land. Ett Sverige där invandringspolitiken är utformad på ett så ansvarsfullt
sätt att invandringen blir en tillgång och inte en belastning för samhället.
Som ett första steg mot ett bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få igenom följande
förändringar:
En invandringspolitik som befrämjar sammanhållning och välfärd
Ett skifte från det regelmässiga beviljandet av permanenta uppehållstillstånd till temporära samt en kraftig
begränsning av asyl- och anhöriginvandringens omfattning till en nivå som vårt samhälle klarar av att
hantera och som inte är högre än den i våra grannländer Danmark och Finland.
Ett slopande av den generella arbetskraftsinvandringen till förmån för en så kallad ”blåkorts-modell”
som uteslutande riktar sig till kvalificerad arbetskraft med en kompetens som saknas på den svenska
arbetsmarknaden.
En återgång till den assimileringspolitik som gällde fram till mitten av 1970-talet och som innebär att det är
invandrarna som skall anpassa sig till Sverige och inte tvärtom.
Ett kraftigt utökat stöd till FN:s flyktingorgan, UNHCR, och de miljontals mest nödlidande flyktingarna i
världen som saknar möjligheter och resurser att ta sig ifrån konfliktområdenas närhet samt ett utökande av
andelen kvotflyktingar bland de asylanter som vi beviljar uppehållstillstånd.
Minskade samhällskostnader och stärkta incitament för ansvarstagande och integration genom att begränsa
nyanlända, icke-skyddsbehövande invandrares tillgång till bidragssystem
en under de första åren i landet.
En höjning av medborgarskapets värde genom införandet av språk och kunskapstester och genom att utöka
den tid som man skall ha varit bosatt i Sverige med klanderfri vandel innan en ansökan om medborgarskap
kan göras.
Ett införande av obligatoriska hälsokontroller för nyanlända invandrare i syfte att snabbt kunna ge
behandling till sjuka personer och att effektivt kunna skydda det svenska samhället från spridningen av
allvarliga smittsamma sjukdomar som exempelvis TBC, HIV och Ebola.
Ett avskaffande av det lagstadgade tvånget för kommunerna att erbjuda modersmålsundervisning,
undantaget de officiella minoritetsspråken.
Slopande av all statlig integrationspolitik med undantag för undervisning i svenska, obligatorisk
samhällsorientering och validering av utbildningar och arbetslivserfarenhet från hemlandet. Nyanlända
invandrare skall få hjälp med att skaffa sig de mest grundläggande verktygen för samhällsanpassning, men
i övrigt ha samma samhällsstöd som infödda svenskar. Varken mer eller mindre.
Oskars.indd 7
2014-08-25 14:11:51

Sverigedemokratiskt valmanifest – valet 2014
Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige med trygga och hälsosamma arbetsplatser. Ett Sverige med god
tillgång på arbete där svenska löntagares intressen sätts i främsta rummet. Ett Sverige där man kan leva på sin
lön och ett Sverige där vardagshjältarna inom offentlig sektor inte tvingas slita ut sig i förtid på grund av stress
och underbemanning.
Som ett första steg mot ett ännu bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få igenom
följande förändringar:
Trygga och friska löntagare
Minskad underbemanning inom välfärden samt förbättrad privatekonomi och kompetensutveckling för den
enskilde arbetstagaren genom införandet av ett stimulansbidrag till kommuner och landsting med syftet att
göra det möjligt för alla ofrivilligt deltidsarbetslösa inom offentlig sektor a
tt gå upp till heltid.
Ett ökat stöd till företagshälsovården samt införandet av ett statligt stimulansbidrag i syfte att ge all
offentliganställd personal med tunga arbetsuppgifter, i synnerhet inom vården och omsorgen, möjlighet
till en friskvårdspeng.
Ett införande av ett statligt stimulansbidrag för att slopa den första karensdagen för de grupper av
offentliganställda som arbetar med vård och omsorg av sjuka människor i situationer där smittorisken är
hög.
Ett förlängt omvårdnadslyft med syftet att stärka kompetensen och höja kvalitén inom äldreomsorgen och
ge personalen en möjlighet att utvecklas och växa i sin yrkesroll.
Förbättrade arbetsvillkor och stärkta möjligheter att kombinera arbetsliv och familjeliv genom skärpta krav
på att längre obetalda håltimmar mitt i arbetsdagen i form av så kallade ”delade turer” skall avskaffas inom
offentlig sektor för de arbetstagare som så önskar.
Stärkt trygghet för landets arbetstagare genom utökade resurser till Arbetsmiljöverkets inspektioner av
potentiellt hälsovådliga arbetsplatser.
Ett återinförande av det statliga stödet till fortbildning av fackliga skyddsombud och utbildning mot
mobbning och trakasserier på arbetsplatsen.
Ett slopande av Lex Laval och ett stärkt försvar av svenska kollektivavtal och svenska löntagares intressen
bland annat genom en minskning av tiden som utländsk personal kan vara stationerad i Sverige, krafttag
mot den illojala konkurrensen inom åkerinäringen genom bland annat registrering av cabotagetransporter,
3-stegsböter för åkerier och framförallt speditörer som missköter sig samt införande av den så kallade
”vita jobb-modellen” vid offentlig upphandling, innebärande krav på bland annat huvudentreprenörsansvar.
Oskars.indd 8
2014-08-25 14:11:51

Sverigedemokratiskt valmanifest – valet 2014
Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige med full sysselsättning. Ett Sverige där löntagare kan känna sig
trygga i vetskapen om att de är skyddade av en stark omställningsförsäkring i händelse av arbetslöshet. Ett
Sverige med minskade trösklar in till arbetsmarknaden. Ett Sverige där arbetslösa erhåller ett snabbt och effektivt
stöd att komma tillbaka i arbete. Ett Sverige där arbetslösa matchas och utbildas efter arbetsmarknadens behov.
Ett Sverige där alla behövs och får en möjlighet att bidra efter bästa förmåga.
Som ett första steg mot ett ännu bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få igenom
följande förändringar:
Ökat stöd till arbetslösa
En förbättrad trygghet vid arbetslöshet genom att göra A-kassan obligatorisk och avgiftsfri, höja taket,
förbättra villkoren vid deltidsarbetslöshet och genom att slopa kravet på att man i händelse av arbetslöshet,
redan från dag ett, skall tvingas lämna hembygden och nära och kära för att ta jobb på annan ort. I syfte att
skapa incitament för att omställningen inte skall bli längre än nödvändigt anser vi att ersättningen bör vara
som högst under de första tre månaderna för att sedan successivt trappas ned.
Ett stärkande av insatserna för funktionsnedsatta på arbetsmarknaden i form av höjt lönebidrag,
stimulansåtgärder för framväxten av fler sociala företag, förbättrad information och förbättrad
arbetsplatsanpassning.
En förstärkt satsning på lärlingsjobb som en ny anställningsform, helt befriad från arbetsgivaravgift och
med en lägre ingångslön jämfört med en reguljär anställning.
Ett förbättrat stöd till omställning och kompetensförstärkning genom en utökning av antalet platser inom
Komvux och yrkeshögskolan.
Oskars.indd 9
2014-08-25 14:11:51

Söder om judar och samer

 Björn Söder har gjort bort sig.

Samer, kurder och judar kan få leva i Sverige – men de är inte svenskar”, enligt SD:s partisekreterare Björn Söder.

Vad säger han då om etniska svenskar som konverterat till judendomen?

Vad säger han om judar som härstammar från äktenskap mellan protestanter och judar?

Samer räknas definitivt som svenskar eftersom dom har bott i Sverige sen hedenhös, lika länge som etniska svenskar.

Judar har bott i Sverige sen 1700-talet, så dom är också svenskar, och dom följer dom svenska lagarna och förordningarna – att dom hemma hos sig själva följer judiska seder och bruk, har ingen betydelse för att dom ska räknas som svenskar eller inte.

Judarna i Sverige har svensk nationalitet, men sinsemellan har dom judiska traditioner.

Det råder religionsfrihet i Sverige. Om judar inte ska få räknas till svenskarna pga sin religion, då är väl heller inte Claes Malmberg svensk, eftersom han är buddhist.

 

 

 

Nyval 2015

Den leende nationalismen

SD i siffror

Minskad invandring är bara ett av flera medel för SD att nå sitt huvudmål: att stöpa om Sverige till ett mer nationalistiskt land.

Samer, kurder och judar kan få leva i Sverige – men de är inte svenskar, enligt SD:s partisekreterare Björn Söder.

Han vill betala invandrare för att lämna landet: ”Det skulle vara bra med ett repatrieringsbidrag.”

Olika Magasin för Kvinnor och Män

I stället för att dela upp tidningsutbud efter kön, så kanske man kunde tänka i andra banor. Tidskrifter som vänder sig till dem som nöjer sig med det enkla, och såna som vi som vill ha lite mer vill läsa. Då kunde det se ut så här:

Kategori 1:

Hemmets Journal omslagMama omslagVi Föräldrar omslagFamily Living omslagMinnenas Journal omslagAmelia omslagTara omslagM-magasin omslagSköna hem omslag

Kategori 2:

Språktidningen omslag

 

Kategori 3: Modern Psykologi omslag

Hem & Antik omslagLantliv omslagMinnenas Journal omslagAllt om Mat omslagAllt om handarbete Stickmagasin omslagAllt om handarbete Sömnadsmagasin omslagBurda Plus omslag

Tidningskungen erbjuder i dagarna billiga prenumerationer för Honom

på Fars Dag !

Av 23 tidskrifter handlar hela ….. stycken om Historia.

För män gillar historia.

Det gör inte vi Kvinnor. Eller hur?

Ha ba ba ba ba: Stopp ett tag!!!

Vad vill vi Kvinnor läsa om då? För att se vad Tidningskungen tycker att man ska ge Oss på Mors dag, så slog jag upp detta och jämförde deras anbud för maj:

MÄN FÅR ANBUD OM…………………KVINNOR FÅR ANBUD OM

Hemmets Journal omslag

Män gullar med Bilar………………………Kvinnorna får ta hand om bebisarna.

Vi Föräldrar omslag

Mama omslag

Family Living omslag

 

 

 

Språktidningen omslag

Här är det väl jämlikhet? Kvinnor får läsa om Språk. Män får råd om hur man använder det!

Bara för Män! Historietidningar. Nåja. Kvinnorna får lite av sleven också, Historia färgad av Veckotidnings-Nostalgi.

Minnenas Journal omslag

Modern Psykologi omslag

……………………………………………………………….Ännu mer känslor för Kvinnan.

Veteranen omslag

Män får läsa om skitspännande historia, medan kvinnor får dyrbara råd

………………………………………………………som hon behöver ifall hon slutar ………………………………………………………andas!

 

Tara omslag

M-magasin omslag

Vad jag vet släktforskar kvinnor lika mycket som män, om inte mer. Men hon får hålla tillgodo med Adamos trippelmagasin – den nya formen av veckotidning (fast de inte utges veckovis så är dom ändå veckotidningar tycker jag!)

 

Amelia omslag

Hem & Antik omslag

Seriösa tidningar för männen. ………….. För Kvinnorna: Hem Antik också lite ……………………………………………………..historia, förståss. Pynta hemmet

…………………………………………………….kräver många tidningar.

– kräver många

—————————————————-tidskrifter för kvinnor.

Allt i Hemmet omslag  Sköna hem omslag   Allt om Fritidshus omslag

Lantliv omslagResidence omslag

Och till hemmets skötsel hör också matlagning. Dom tusen vinerna överlåter kvinnan till Mannen som förstår sig på detta med alkohol.

Allt om Mat omslag….

 

Männen tränar och jagar och fotograferar, och kvinnorna handarbetar. Sy-tidningar erbjuds, två av varje sort.  Fast det ska sägas att det finns  träningstidningar gjorda för kvinnor också som IForm och……. Men dom skyltar inte Tidningskungen med

Allt om handarbete Stickmagasin omslag

Burda Plus omslag

Allt om handarbete Sömnadsmagasin omslag

Burda Style omslag

 

Filter omslag

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

……………………………………………………………