Lena Sommestad – partiledarkandidat?

Som svar på ett inlägg jag gjorde på Socialdemokraternas diskussionsforum på Facebook framför Alexander Forsblad Lena Sommestad som möjlig partiledarkandidat. Därför har jag sökt lite information om henne. Född 1957. Professor i ekonomisk historia. Feministisk forskning. Miljöminister första halvan av 2000-talet. Medlem i riksbanksfullmäktige. VD i Svensk Fjärrvärme. Med i Arbetarrörelsens Tankesmedja. Verkar stå till vänster inom socialdemokratin och har vunnit Cliopriset. Clio är ett förlag som utger historisk litteratur. . . Kommer från Uppsala och i närbelägna Gävle ser man henne som partiledare. Blogg: Lena Sommestad.

Lena Sommestad

Följande är ett sammandrag av hennes artikel i DN. Mina egna kommentarer i blått. DN DEBATT: ”Partiets tidlösa värderingar ryms i några rader av Palme” Lena Sommestad, publicerat 21 november 2010 ”När det gäller vår miljö finns det ingen individuell framtid, varken för människor eller för nationer. Framtiden är gemensam. I gemenskap måste vi dela den. Tillsammans måste vi skapa den.” Olof Palme, FNs miljökonferens 1972 Här ryms några verkligt tidlösa socialdemokratiska värderingar – numera så bortglömda. Idén om hållbar (ekologisk) samhällsutveckling. Fokus på människan, demokratin och tron på en gemensam framtid. Ekonomiska politiken ska främja dessa värderingar, inte kväva dem. som numera tycks vara så svåra att minnas. Här finns idén om en hållbar samhällsutveckling. Här finns fokus på människan och demokratin. Här finns tron på en gemensam framtid. Den ekonomiska politikens uppgift är att främja dessa värderingar – inte att kväva dem. Dessa tidlösa socialdemokratiska värderingar om arbetets värde och en hållbar, gemensam samhällsutveckling. Här måste partiets förnyelse börja: diskutera den ekonomiska politikens grundläggande idéer. Mona Sahlin ville att politiken skulle omprövas och utvecklas och ville göra socialdemokratin mindre hierarkisk, öppnare. Men lyckades inte skapa tillräcklig öppenhet och dialog vad gäller den ekonomiska politiken. Detta bidrar till partiets vilsenhet. Mona Sahlin grundmurade 2004-2006 Östros 1990-talsmodell enligt hans analys som saknar visionen om ”det gröna folkhemmet”. Saknar det överordnade målet att driva en hållbar ekologisk, ekonomisk och social välfärdspolitik. . Thomas Östros både har makten över den ekonomiska politiken och styr den ideologiska debatten. Varför saknar han helt dessa viktiga perspektiv ? På DN Debatt 12 november beskriver han sin framtidsvision med paroller från 90-talets fixering vid ekonomiska värden, i skarp kontrast till partiets historiskt breda bildningsideal. Just detta visar varför socialdemokratins förnyelse måste börja med de idéer som bär den ekonomiska politiken. Partiets politik ska, menar Östros grundas på tidlösa värderingar som Lena Sommestad anser INTE är tidlösa. Nämligen parollerna från 1990-talet: ”Det ska löna sig att arbeta.” och ”Sverige ska konkurrera med kunskap.” Den från1990-talet rådande värdegrunden i vår ekonomiska politik med nationellt egenintresse och personlig egennytta som mål är verkligen inte tidlös. Den tidlösa värdegrunden är i stället den som rådde fram till dess: den jämlika svenska välfärdsmodellen, ekonomiskt och socialt hållbar. Full sysselsättning. En preventiv och generell välfärd som en del av tillväxtpolitiken: ”en produktiv socialpolitik”. Parollen ”det ska löna sig att arbeta” var främst ett argument för sänkta marginalskatter och på sistone ett för att skära i de sociala försäkringarna. (M)an har menat att folk hellre väljer bidrag än lön för arbete och därför har skatt på arbete sänkts drastiskt, medan långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna inte fått något av den kakan. Arbetsvalet ska bli mer ”lönsamt”, läs: påtvingat, att inte ha råd att vara sjuk eller arbetslös att tvingas krypa till jobb som bara finns i (M)s fantasi. Uppenbart är inte denna paroll tidlös särskilt inte socialdemokratiskt tidlös. Lönearbetet värderas högt av socialdemokraterna och synen på dess plats i samhällsekonomin var både bredare och mer insiktsfull än nu. . Det historiskt mest utmärkande för svensk socialdemokrati: lönearbete på marknaden är INTE det enda som räknas: ”reproduktionens ekonomi”: det obetalda hemarbetet är lika viktigt och måste ges samma uppmärksamhet som produktionens ekonomi argumenterade socialdemokratins tidiga feminister, som med ekonomiska argument pläderade för sociala reformer och ökad jämställdhet. I början av 1970-talet genomfördes i linje med denna tradition den viktiga särbeskattningen, vilken gjorde det mindre lönsamt för män att utöka sin arbetstid men mer lönsamt att även kvinnorna gick ut på arbetsmarknaden. Arbetarrörelsens förhållningssätt till arbete har historiskt handlat om dess värde. INTE: ”det ska löna sig att arbeta”, utan ”arbete befrämjar hälsa och välstånd” och arbetets frukter tillhör de arbetande. Budskapet till en fattig, undertryckt arbetarklass att genom arbetet skapas välstånd. För det andra: arbetet har ett egenvärde. Det kan ge kunskap gemenskap och självkänsla. Östros andra ”tidlösa” paroll: ”Sverige ska konkurrera med kunskap” formulerad enligt 1990-talets tidstypiska fixering vid ekonomiska värden, global konkurrenskraft och tillväxt genom export. Här lyfts kunskap, i skarp kontrast till socialdemokratins bildningsideal,fram enbart som ett instrument i marknadskonkurrensen – inte som en gemensam resurs till gagn för samhällets och människans utveckling. Fixeringen vid exportmarknaden saknar motsvarighet i tidigare socialdemokratiskt tänkande. Exporten har självklart alltid varit viktig för svensk socialdemokrati, men inte viktigare än hemmamarknaden. Välstånd som socialdemokratin sett det handlar mer om att framgångsrikt bygga landet än om marknadskonkurrens..

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s