FRA och Mönsterarbetsplatser

Mönsterarbetsplatser på prov ska utvecklas i Hässleholms kommun enligt ett samarbete mellan Socialdemokraterna och Kommunals avdelningar 53/Omsorg och 56/Teknik. Detta enligt ett avtal som gäller denna mandatperiod. Det tycker jag verkar vara en toppenbra idé. Hoppas det kommer att slå väl ut och att mönsterarbetsplatserna får många många efterföljare. Idealet är att varje arbetsplats blir en mönsterarbetsplats.

Skulle vilja länka till avtalet. Men det verkar svårt att hitta sökvägen. Det står på Socialdemokraternas hemsida, Kontakt, S i din kommun: välj Hässleholm, välj Ramprogram för mönsterarbetsplatser.

Stort pådrag i media om att Socialdemokraterna kovänder beträffande sin negativa inställning till FRA signalspaning. Svenska Dagbladet basunerar ut detta som rena kvällsblaskan. Visar sig att det bara är en sosse, Morgan Johansson, som har tyckt detta – eventuellt hade han med sig partiledningen om man ska tro SvD.  Men detta verkar högst oklart. Riksdagsgruppen hade han i alla fall inte konsulterat. Flera arga s-bloggare. Morgan Johansson är tydligen inte att lita på!

Själv vet jag inte hur jag ska ställa mig till signalspaningsfrågan. Kamp mot terrorism bör prioriteras – samtidigt som man måste värna integriteten. Kan helt enkelt inte tillräckligt mycket.

En beskrivning av signalspaning via FRA hittade jag i Svenska Dagbladet. Det hör till grafik som inte går att kopiera. Faktan som står är följande:

SvD Grafik: Fyra steg i nya FRA-lagen
Den uppdaterade lagen innehåller flera punkter som ska stärka den personliga integriteten. Bland annat ska särskilda tillstånd krävas för signalspaning.
Det här ska man spana efter
– yttre militära hot
– Fredsfrämjande eller humanitära insatser utomlands
– Internationell terrorism – grov gränsöverskridande brottslighet
– Utveckling och spridning av Förstörelsevapen och krigsmateriel
– Allvarliga yttre hot mot samhällets infrastrukturer
– Konflikter utomlands som hotar internationell säkerhet
– Underrättelseverksmhet mot svenska intressen
– Främmande makts agerande av väsentlig betydelse för Sveriges utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik

Spaningstillstånd kan ges för
A. Kommunikation mellan andra länder, som passerar Sverige
B. Kommunikation till/från andra länder med avsändare/mottagare i Sverige
C. Kommunikation med både avsändare och mottagare i Sverige ska
omedelbart förstöras enligt den nya lagen

1. Beställning
Regeringen, regeringskansliet och Försvarsmakten
beställer signalspaning av FRA

2. Tillstånd
FRA söker tillstånd hos en specialdomstol.
Försvarsunderrättelsedomstolen.
Prövning sker i varje enskilt fall (se lista över godkända spaningsområden
till vänster.) Tillstånd ges för max sex månader.
För att säkerställa att integritetsskyddet beaktas, finns ett integritetsskyddsombud
med vid prövningen.

3. Datatillgång
En ny kontrollmyndighet,

Statens Inspektion för Försvarsunderrättelseverksamhet
ger FRA tillgång till de aktuella kablarna.
FRA får på så vis bara tillgång till just den information som spaningen gäller.

4. Spaning och lagring
FRA genomför spaning
och analyserar materialet.
Det råmaterial som samlas in får sparas i högst ett år.

Grafik Jenny Alvén, Lars Arvestål har jag strukit över eftersom den inte går att kopiera.
Fakta: Anna Wetterhall
Källa: Försvarsdepartementet

FRA = Försvarets radioanstalt
FRA är också en förkortning för Frankfurtbörsen.
Försvarets radioanstalt är en statlig förvaltningsmyndighet under Försvarsdepartementet. Den har till uppgift att bedriva signalunderrättelsetjänst genom dels kommunikationsspaning (KOS, eng. COMINT) mot både militär och civil telefoni. Dels teknisk signalspaning (TES, eng. ELINT).

Från 1 december 2009 har förändringar skett angående FRAs arbete.  Försvarsunderrättelsedomstolen beslutar om FRA ska få inhämta information. Den bedömer om inhämtningen är förenlig med FRA:s inriktning. Den avgör vilka sökbegrepp man får använda. Samt vilka fibertrådar och kabelbärare som FRA får tillgång till.

Siun, Statens inspektion av försvarsunderrättelseverksamheten verkställer Försvarsunderrättelsedomstolens beslut. Siun ger FRA bara tillgång till de fibertrådar som omfattas av domstolens tillstånd samt ser till att lagen följs på rätt sätt. Siun kontrollerar bland annat vilka sökbegrepp som används, hur oväsentlig information förstörs och hur rapporteringen sker.

Datainspektionen granskar hanteringen av integritetsfrågor och behandlingen av personuppgifter inom FRA..

Kommunikationsspaning delas in i Inhämtning, Bearbetning (trafikbearbetning inkl. kryptoforcering och innehållsbearbetning), Analys och Rapportering.

FRA stödjer myndigheters och statliga bolags informationssäkerhetsarbete.

Signalspaningens syfte är att dels skapa  ”normalbilder” av olika säkerhetspolitiska skeenden. Detta i syfte att få avvikelser att framträda. Avvikelser som kan tyda på brott mot rikets säkerhet. Då man misstänker detta, överlämnar FRA ärendet till någon av uppragsgivarna vilka sedan 1 dec 2009 är Regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten som sedan beslutar om vidare spaning.


Man har i Sverige bedrivit signalspaning sedan 1905. Då hade general- och marinstaberna egna signalspanings- och kryptoavdelningar. Under första världskriget knäckte dessa en del av ryska östersjöflottans krypterade trafik.

Mellan krigen upphörde man nästan med verksamheten, eftersom politikerna ansåg den onödig och inte beviljade anslag. Endast marinen fortsatte i mindre skala. 1933 forcerade man ryska OGPUs (förgångare till KGB) chiffer. 1937 bildades Försvarsstaben med Kryptoavdelning. Tyskarna begärde vid sin ockupation av Danmark och Norge att få använda svenska telenät för meddelanden till och från Tyskland. Svenska myndigheterna sa ja. Kryptodetalj IV – som avdelningen hette – började genast avlyssna trafiken. Denna var nästan alltid krypterad med kryptomaskinen Geheimfernschreiber (Hemfjärrskrivaren). Denna ansågs ge olösbara krypton då den hade 18-siffriga nyckelhjulsinställningar. Dock löstes koden av en matematikprofessor. Till följd av framgångarna inrättade regeringen sommaren 1942 myndigheten Försvarsväsendets Radioantalt. Det flyttade runt till olika platser i Stockholm.

Hösten 1944 flyttades det mesta av Finlands signalspaning till svenska FRA. Detta kallades operation Stella Polaris. Sitt nuvarande namn, Försvarets Radioanstalt fick myndigheten 1962. Högkvarterets adress var hemlig.

Signalspaning bedrivs från FRAs egna stationer runt om i landet, från fartyget HMS Orion och Gulfstream IV flygplan (S102B). Båten är målad av en annan Morgan Johansson. Den föreställer INTE HMS Orion. Men det behöver jag väl inte påpeka. Denne Morgan Johansson målar riktigt fina bilder som man kan se på hans presentationssajt. Fartyget HMS Orion ser ut så här:  Uppdragsgivarna var Regeringen, Försvarsmakten, Försvarets Materielverk, Totalförsvarets Forskningsinstitut,Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Inspektionen för strategiska produkter och Krisberedskapsmyndigheten.

Numera – sedan 1 december 20009 – är uppdragsgivarna Regeringen, Regeringskansliet och Försvarsmakten.

Motsvarande verksamhet finns i många länder. Storbritannien, Ryssland, Frankrike, Tyskland, Danmark, Norge, Finland. Flera länder är delaktiga i det största och mest kända signalspaningssystemet, Echelon: USA, Kanada, Britannien, Australien och Nya Zeeland (de anglosachsiska länderna) samt Danmark. Schweiz har ett eget system.Uppgifter talar om att Frankrike har ett system – icke bekräftat – som pressen döpt till Frenchelon. Rysslands heter FAPSI. Heter det FAPSI eller FARSI???? Deras metod: ta ut dom små dockorna och lägg i hemliga meddelanden i den största dockan och skruva ihop! Ha, ha, ha – den va la gammel!

På deras hemsida meddelas att Update: In March 2003, FAPSI was abolished by Presidential decree, and its functions divided between the FSB and the Ministry of Defense. Så nu vet vi det. Vill någon skänka pengar till Rysslands underrättelsetjänst, så tryck på knappen 

Annonser

En reaktion på ”FRA och Mönsterarbetsplatser

  1. I pay a quick visit each day a few web sites and information sites to
    read articles or reviews, however this blog provides
    quality based content.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s